Szlovákiában sokszínűséget talál

Szlovákia kompakt területe rendkívül változatos. A természeti adottságok, az emberek, de különösen a történelem alakulása a terület régiókra való tagolódását eredményezték. Közülük Liptó (Liptov), Szepesség (Spiš), illetve Árva (Orava) a legismertebbek, de kivételesen szép érintetlen természetet, lélegzetelállító hagyományokat, specialitásokat és kultúrát talál a látogató Gömörben (Gemer) és a Felső-Garam (Horehronie) mentén is.

 • Bratislavský régió (Pozsonyi)

  A Pozsonyi régió Szlovákia délnyugati részén fekszik. A régió déli része a Duna (Dunaj) folyó mentén a szlovák-magyar határt, nyugati része pedig a Morva (Morava) folyó mentén a szlovák-osztrák határt követi. 
  több
 • Horehronský régió (Felső-Garammente)

  A Garam felső folyása mellett elterülő, a régióra jellemző falukkal megáldott, gyönyörű vidék szinte Szlovákia szívében fekszik. A Garam (Hron) folyó, amely szerint Felső-Garammentét elnevezték, a fenséges Királyhegy (Kráľova hoľa) déli lejtőjén ered.
  több
 • Košický régió (Kassa és környéke)

  Kassa és környéke Szlovákia keleti részén fekszik. A régió központja a Kassai-medence (Košická kotlina), amelynek területe fordított L alakot formál. Ezt a termékeny és sűrűn lakott katlant egy hegykoszorú veszi körül, amely kitűnő feltételeket teremt a turisztikára és az üdülésre. 
  több
 • Tátrai

  A Tátra (Tatry) határhegység, és három részből áll – a Magas-Tátrából (Vysoké Tatry), a Bélai-Tátrából (Belianske Tatry) és a Nyugati-Tátrából (Západné Tatry). A hegység négyötöde észak Szlovákia területén terül el, és északról a szlovák-lengyel államhatár határolja be. 
  több
 • Dolnopovažský régió (Alsó Vágmente)

  Alsó Vágmentét a Vág (Váh) folyóról nevezték el, amely északról déli irányban szeli át ezt a területet. Ez a régió Szlovákia legrégebben lakott régiója. Ezt a tényt sok régészeti lelet és ásatás is bizonyítja.
  több
 • Dolnozemplínsky régió (Alsó-Zemplén)

  A Zemplén elnevezés a Zempléni vár (Zemplínsky hrad) nevéből származik, amelyet egy régi szláv várhelyen építettek a Bodrog folyó partján Somotor községtől keletre. Ez a vár Zemplén legősibb vára volt – még a tatárjárás előtt építették.
  több
 • Gemerský régió (Gömör és Kishont)

  Gömör területe Közép-Szlovákia déli részén terül el, és Magyarország területébe is behatol. Gömör területéhez a 19. században hozzácsatolták Kishontot is, amelynek központja Rimaszombat. 
  több
 • Hornonitriansky régió (Felső-Nyitra)

  Ahogy ezt már a régió neve is előrevetíti, a régió a Nyitra (Nitra) folyó felső szakasza körül terül el. A Nyitra folyó köti össze a régió legészakibb és legdélibb területeit, és a folyóval párhuzamosan haladnak a fő közlekedési útvonalak is. A felső-nyitrai régió főleg kulturális és történelmi örökségéről ismert.
  több
 • Hornozemplínsky régió (Felső-Zemplén)

  Felső-Zemplén Szlovákia legkeletebbre fekvő régiója. Ez a régió északon Lengyelországgal, keleten pedig Ukrajnával határos.
  több
 • Ipeľský régió (Ipolymente)

  Ahogy ezt már a név is előrevetíti, Szlovákia e része az Ipoly (Ipeľ) folyót érinti. Ez a folyó folyásának nagyobb felében Szlovákia és Magyarország között államhatárt képez.
  több
 • Közép-Vágmente régió (Középső-Vágmente)

  A gyönyörű természeti környezet, a városok és kisvárosok kulturális műemlékei, a tipikus folklórral és tradícióval rendelkező, elszórtan épült falvak, az egész évben megvalósuló számos kulturális rendezvény vonzza a turistákat Szlovákia e festői szépségű tájegységére.
  több
 • Liptói régió (Liptov)

  Liptó Szlovákia észak részén fekszik, és a régió északkeleti része érinti a szlovák-lengyel államhatárt. Ebben a régióban találhatjuk Szlovákia talán legfestőibb természeti szépségeit. 
  több
 • Nitriansky régió (Nyitramente)

  Nyitramente azok közé a szlovákiai vidékek közé tartozik, amelyek nemcsak természeti szépségeik miatt, hanem főleg a kulturális és történelmi örökségük miatt érdekesek. Ez a régió már az ősidők óta vonzotta elődeinket, akik nyomait több helyen megtalálhatjuk.
  több
 • Oravský régió (Árva)

  Árva Szlovákia északnyugati részén fekszik a szlovák-lengyel országhatár mellett. Az Oravská Polhora község mellett fekvő határátkelőhely Szlovákia legészakibb pontja. A régió tengelyét az Árva (Orava) folyó alkotja.
  több
 • Podunajský régió (Dunamente)

  Dunamente Szlovákia déli részén terül el, és a régió déli és délnyugati része a Duna (Dunaj) mentén a szlovák-magyar államhatárt követi. A régió legnagyobb részét a Dunamenti-alföld (Podunajská nížina) alkotja.
  több
 • Pohronský régió (Garammente)

  Ahogy azt már a régió neve is előrevetíti, a Garammente tengelye a Garam (Hron) folyó. A folyó környéke a fiatalabb harmadkorban hatalmas sztratovulkánok óriási kitöréseitől rengett. A selmeci sztratovulkán (štiavnický stratovulkán) a maga 50 kilométeres átmérőjével a legnagyobb európai sztratovulkánok közé tartozott.
  több
 • Šarišský régió (Sáros)

  Sáros régió Kelet-Szlovákia északi részén fekszik. Ez a régió nyugaton és délnyugaton a Szepességgel, keleten pedig Zemplén északi részével határos.
  több
 • Severopovažský régió (Zsolna és környéke)

  Természeti szépségeinek és gazdag kulturális és történelmi műemlékeinek köszönhetően a Vág (Váh) felső folyása körül fekvő régió Szlovákia legvonzóbb régiói közé tartozik. A régió legnagyobb része hegyvidék, erdőkben és természeti szépségekben gazdag. 
  több
 • Spišský régió (Szepesség)

  Szepesség Szlovákia történelmi régiói közé tartozik, és az ország északi részén terül el. Ez a régió a tipikus kárpátoki vidék minden jegyét magán viseli. A Szepességet hegyek és völgyek színes mozaikja alkotja, de a völgyek foglalják el a régió központi részét. 
  több
 • Turčiansky régió (Turóc)

  A Turóci régió területe Szlovákia északnyugati részén, a Turóci-katlanban (Turčianska kotlina) terül el, amelyet a Kis- és a Nagy-Fátra (Malá a Veľká Fatra) bércei, a Körmöci-hegység (Kremnické vrchy) és a Žiar hegység (pohorie Žiar) zárnak le. A katlan tengelyét a Turóc (Turiec) folyó alkotja.
  több
 • Záhorský régió (Hegyentúl)

  A Hegyentúl (Záhorie) névnek nagyon ősi gyökerei vannak, ezek egészen a 17. századba nyúlnak vissza. Ez a név a latin Processus transmontanus névből származik, amellyel a Kis-Kárpátok mögött („a hegy mögött”) fekvő vidéket szokták illetni. 
  több