Szlovák Nemzeti Irodalmi Múzeum, Turócszentmárton

Helymeghatározás: Žilinský kraj, okres Martin, Martin

GPS: N49°4'2'' E18°55'23''

Szlovák Nemzeti Könyvtár Szlovák Nemzeti Irodalmi Múzeuma a központi irodalmi múzeum muzeális-dokumentációs és prezentációs feladatát látja el. Feladata a szlovák irodalom történelmével kapcsolatos muzeális tárgyakbeszerzése, szakszerű feldolgozásamegőrzése és elérhetővé tevése.

A múzeum mindazon gyűjteményalapokat összegyűjti, értékeli, feldolgozza és elérhetővé teszi, amelyek a szlovák irodalommal, könyvkultúrával és könyvgrafikával függnek össze.Gyűjtemények összességét alkotja, a szlovák irodalom, annak történelmi dokumentálására, prezentálására és népszerűsítésére irányul.

Az állandó kiállítás, amely az épületben található, muzeális formában a szlovák irodalom fejlődését mutatja, a 9. századtól egészen napjainkig. A kiállítás a következő részekre osztódik: Nemzeti csarnok, Nagymorva Birodalom – a szlovák irodalom bölcsője, A szlovák középkori irodalom új koncepciói a magyar állam keletkezése után, Szlovák reneszánsz és humanista irodalom, A barokk korszak irodalma Szlovákiában, a Felvilágosodás és a nemzeti megújhodás kezdete, Klasszicizmus, Romantizmus és a matica évei, Realizmus és a szlovák modern irodalom.

A kiállításon a legjelentősebb irodalmi emlékek kerülnek bemutatásra, melyek a szlovák nemzet történelmére mutatnak rá. A legértékesebb kéziratokősnyomtatványok és nyomdatermékek fakszimilék (az eredetiek hű másolatai) formájában vannak bemutatva.

A SNLM része a Nemzeti Temető, amely Turócszentmárton központjában található. Az állandó kiállítás és szakmunkahelyek a Matica slovenská első történelmi épületében székelnek.

Forrás: Slovenské národné literárne múzeum Martin