Közép-Szlovákiai Múzeum - Besztercebánya

Helymeghatározás: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, Banská Bystrica

GPS: N48°44'6'' E19°8'44''

A múzeum 1889-ben városi múzeumként jött létre. Székhelye a Szlovák Nemzeti Felkelés téren található Besztercebányán, és pillanatnyilag 3 állandó kiállítással működik. Társadalomtudományi kiállítása a Thurzó-házban látható a Szlovák Nemzeti Felkelés tér 4-es szám alatt, a Besztercebánya történetét bemutató kiállítás a Mátyás-házban a Štefan Moyzes tér 20. alatt, a természettudományi kiállítása pedig a Tihanyi-kastélyban, a Radvanská u. 27. szám alatt.

Napjainkban a Közép-Szlovákiai Múzeuma Besztercebányai kerület társadalmának éstermészetének fejlődésére összpontosító intézmény.

A múzeum küldetésének elmaradhatatlan részét képezi a prezentációs és a nevelési-oktatási tevékenység (kiállítások, alkotóműhelyek, jelmezes bemutatók, hangversenyek, előadások és szemináriumok) szervezése a széles szakmai és laikus közönség számára, különös tekintettel az iskolaköteles korban lévő ifjúságra.

Kiállítás a Thurzó-házban 
A kiállítás a Besztercebányai régió története és kultúrája különböző területeit érintő témakörökkel foglalkozó helyiségek megtekintését kínálja a látogatóknak. A kiállítás egy része a régészeti leletekre és a barokk művészetre összpontosít. Külön helyen foglalkozik a bányászat problémakörével, a korabeli polgári lakások berendezéseivel és a néprajzi anyaggal. A kiállítás Besztercebányát Európa egykori „réz“ metropoliszaként mutatja be. A kiállítás részét képezi a Zöld terem a 15. század végéről származó értékes falfestményével. A Thurzó-házban az egész év folyamán számos kísérőrendezvényre kerül sor, amelyekről bővebb információt a múzeum honlapján találnak.

Kiállítás a Mátyás-házban
A kiállítás ünnepélyes megnyitójára 2009-ben került sor a Mátyás-ház egész épületének teljes felújítása után. Besztercebánya történetének megismertetése céljából hozták létre. A legértékesebb gyűjteményeket tartalmazó kincstárat, valamint a szlávok félig földbe vájt házainak élethű mását, továbbá egy középkori kályhacserép-gyűjteményt és szálfegyverek gyűjteményét bemutató fegyvertárat találunk itt. Jelentős besztercebányai személyiségeket és polgármestereket bemutató termek is vannak a Mátyás-házban, a több mint 700 darabot számláló tárgyi gyűjtemény a régi mesterségek gazdag történetét prezentálja. A gótikus plasztika és festészet kiállítása szlovákiai és európai jelentőséggel bíró egyedi darabokat mutat be. A kiállítás zenei aláfestését a besztercebányai szerzők művei biztosítják, továbbá az audiovizuális prezentáció és számítástechnika eszközei is felhasználásra kerülnek.

Kiállítás a Tihanyi-kastélyban
A „Közép-Szlovákia természete“ c. kiállítás a 2400 kiállítási tárgy segítségével átfogó képet nyújt Közép-Szlovákia természeti viszonyairól. A régió tájait bemutató 8 egységre tagolódik. Mindegyikben bemutatásra kerülnek a természeti rendszerek tipikus jellemzői a rendszer elemei közti ökológiai kapcsolatokra való utalással. A problémakört a természet és az életkörnyezet védelméről szóló információk egészítik ki. A tárlat megtekintése lehetőséget nyújt a látogatónak, hogy megismerkedjen a Közép-szlovákiai régió földtani szerkezetével, flórájával és faunájával, s hogy fejlessze az ismereteit az ökológia és a természetvédelem területén. Lehetőséget biztosít, hogy megtanuljuk megfigyelni és megismerni a kőzetek, ásványok, növények és állatok szokványos és kevésbé ismert fajtáit. Az egyik helyiség hangaláfestését az élőlények zaja és hangja biztosítja, amelyet a látogatók maguk kapcsolhatnak be a táblán található egyik lehetőség kiválasztásával. A tanítási órák keretén belül a kiállítás segít kiegészíteni az általános iskolák és középiskolák tanmenete szerinti, valamint speciális főiskolai tudományos szakokon folyó természetrajz-, földrajz- és biológiaoktatást.

Forrás: Kultúrno informačné stredisko Banská Bystrica, Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica