Jogi információk

Tisztelt látogató, a Szlovák Idegenforgalmi Hivatal internetoldalára történő belépéssel, annak áttekintésével vagy használatával Ön igazolja, hogy elolvasta és egyetért a lent említett feltételekkel és ugyanakkor kötelezi magát ezen feltételek betartására. A Szlovák Idegenforgalmi Hivatal fenntartja magának a jogot, hogy az értesítés aktualizálása során a feltételeket bármikor megváltoztathatja. Amennyiben az említett feltételekkel nem ért egyet, ezeket az internetoldalakat hagyja el.

Az oldalak használata
Az Ön oldalakhoz való hozzáférése (vagyis www.slovakia.travel) és felhasználása a következő feltételeknek és az összes lényeges jogszabálynak alá van rendelve. Ezen internetoldalak és az őket tartalmazó információk vagy azok bármilyen részének személyi kereskedelmen kívüli igénybevétele, főleg azok további terjesztés, másolás, feldolgozás, elosztás vagy módosítás útján történő felhasználása kifejezetten tilos. A személyi kereskedelmen kívüli használat a Szlovák Idegenforgalmi Hivatal jogaiba történő jogtalan beavatkozásnak minősül, és egyúttal jelentheti az alanyok szerzői jogaiba történő beavatkozást is, akik adatai és művei ezen internetoldalakon találhatók. A tilalom megszegésének súlyos polgárjogi és büntetőjogi következményei lehetnek.

Az említett internetoldalakon nyújtott információk nem értelmezhetők úgy, mintha a Szlovák Idegenforgalmi Hivatal a szerzői jogokra vagy az ipari tulajdonjogokra engedélyeket adna ki. A Szlovák Idegenforgalmi Hivatal által képviselt jogosult személy írásos jóváhagyása nélkül nem engedélyezett semmilyen szöveg, jel, grafikus elem, védjegy, hang, kép, ill. ezek egyes részeinek vagy egészének a másolása, átvitele, utánzása, publikálása vagy terjesztése sem.

Jogi felelősség
Az internetoldalak tartalma megbízható forrásokból származó információkat tartalmaz. A tartalom folyamatosan aktualizálva van és az internetoldalakon közölt információk a kezdeti nyilvánosságra hozatal pillanatáig bírálat álá kerülnek. A Szlovák Idegenforgalmi Hiivatal nem vállalja a felelősséget az oldalakon közölt információk pontosságáért és az információk felhasználása a befogadó saját felelősségén alapul. A Szlovák Idegenforgalmi Hivatal nem vállal felelősséget semmiféle veszteségért és más kárért sem, melyek az információk használata során keletkeztek. A Szlovák Idegenforgalmi Hivatal ugyancsak nem felel semmiféle olyan kárért, amely:

  • hozzáférés, használat vagy az érintett internetoldalak alkalmazhatatlansága;
  • késedelem, hiba vagy az érintett internetoldalak és termékeik, vagy az általuk kínált termékek üzemképtelensége;
  • az ezeken az oldalakon közzétett anyagok, információk és ajánlatok által keletkezett.


A Szlovák Idegenforgalmi Hivatal fenntartja magának a jogot bármiféle előzetes figyelmeztetés nélkül az internetoldalak tartalmának megváltoztatására.