Három királyok (január 6.)

Három kírályok járása (vagy csillagjárása) Szlovákia több térségében is ismert, ezért több változatban és módon fordul elő.

A karácsonyi időszak vége a Három királyok ünnepe volt (január 6.). A szokások, melyek ehhez a naphoz kapcsolódnak, a római kultúra elemeivel gazdagított keresztény szertartásos ószláv szokások egymásba szövődésének tipikus példái. 

Legismeretebb szokás a fiúk körsétája, akik hosszú fehér ingbe öltözve, koronával a fejükön, három királyok játékát mutaják be - az újszövetségi történet parafrázisát, amely Jézus Krisztus születésekor a három napkeleti bölcs király látogatását írja le. 

Tipikus a ,,koleda" (karácsonyesti gyűjtés)  - a pap kíséretével együtt a házaknál adományokat gyűjt. A gyűjtés során a szoba ajtaja fölé krétával felírták az évszám utolsó két számjegyét és a három bibliai bölcs (király) inicáléját G. M. B. (Gáspár, Menyhért, Boldizsár), akikről ez az ünnep a nevét kapta.

Forrás: Dajama