Kostol Najsvätejšej Trojice - Žilina

Alapvető adatok

  • Szerző: TIK mesta Žilina
  • Forrás: TIK mesta Žilina

Linkek