Vitrážové okná v synagóge

Alapvető adatok

  • Forrás: MsÚ Trenčín

Linkek