Časť oporného múru nad hlavným vchodom

Alapvető adatok

  • Forrás: KIC Trenčín

Linkek