Kostol Nanebovzatia Panny Márie - Rožňava

Alapvető adatok

  • Forrás: Vydavateľstvo DAJAMA

Linkek