Gotická kaplnka v Spišskom Štvrtku

Alapvető adatok

  • Forrás: Kláštor minoritov a farský úrad Spišský Štvrtok

Linkek