Meteorologická stanica na Lomnickom štíte

Alapvető adatok

  • Forrás: AdAstra Net

Linkek