Medzinárodný festival krojovaných bábik

Alapvető adatok

  • Szerző: Juraj Švedlár
  • Forrás: SÚZ - informačná kancelária Levoča

Linkek