Hlavná tabuľa

Alapvető adatok

  • Forrás: Spolok pre krajší život v Doľanoch

Linkek