Banícka krčma, Špania Dolina

Alapvető adatok

  • Forrás: SACR

Linkek