Trasu označuje čierna veža s tromi oknami na žltom podklade

Alapvető adatok

  • Forrás: SACR

Linkek