Hotelová chodba – prízemie

Alapvető adatok

  • Forrás: Hotel The Grand Vígľaš

Linkek