Pred rekonštrukciou – vnútorné nádvorie (2009)

Alapvető adatok

  • Forrás: Hotel The Grand Vígľaš

Linkek