História predmetu, príbeh človeka

Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Pezinok, Pezinok

GPS: N48°17'13'' E17°16'15''

Termín konania: 20.3.2015 - 31.5.2015

Typ podujatia: výstava

Malokarpatské múzeum sa k 55. narodeninám otvorí znevýhodneným skupinám.

Regionálne múzeum, ktoré dokumentuje vinohradníctvo a vinárstvo pod Malými Karpatmi, oslavuje 55 rokov od svojho opätovného vzniku. Pri tejto príležitosti bude od 20. marca 2015 otvorená výstava „História predmetu, príbeh človeka“. Tá návštevníkom predstaví najzaujímavejšie predmety, príbehy ich niekdajších majiteľov či darcov.

Súčasťou výstavy bude niekoľko interaktivít či možnosť dotýkať sa vybraných vystavených predmetov. Týmto spôsobom múzeum nadviaže na svoje aktivity, ktoré uskutočnilo vďaka grantovému systému Ministerstva kultúry SR v rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín. Dotácia umožnila sprístupniť expozície múzea nevidiacim návštevníkom prostredníctvom prekladov nosných textov do Braillovho písma a nepočujúcim sprostredkovať informácie v posunkovej reči. V súvislosti s týmito aktivitami múzeum pripravuje aj nový produkt – prehliadky pivničnej expozície v tme. Návštevníka motivuje vnímať a spoznávať históriu všetkými zmyslami okrem zraku, čím mu zároveň umožňuje prehĺbiť svoje zážitky. Búra tak bariéry medzi vidiacimi a nevidiacimi, ponúka tak možnosť stať sa na chvíľu niekým iným.

Výstava, ktorá mapuje 55 rokov Malokarpatského múzea v Pezinku potrvá do 31.mája 2015 a jej súčasťou bude niekoľko sprievodných podujatí určených širokej verejnosti, rovnako ako pedagogické programy pre školské zariadenia.