Náhrobok grófa Aspremonta

Základné údaje

  • Zdroj: OcÚ Lednické Rovne

Odkazy