Folklórne slávnosti pod Poľanou

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Detva, Detva

GPS: N48°33'37'' E19°25'9''

Miesto konania: Detva

Termín konania: 12.7.2019 - 14.7.2019

Typ podujatia: folklórne podujatie, gastronomické podujatie, trh, jarmok, výstava, TOP podujatie, podujatie pre deti, koncert, prednáška, podujatie pre mladých, hudobné podujatie

Medzinárodný sviatok folklóru a tradičnej ľudovej kultúry, to sú Folklórne slávnosti pod Poľanou. Od svojho vzniku v roku 1966 sa konajú pravidelne každoročne druhý júlový víkend v Detve, v srdci Slovenska, centre jedného z najživších a najsvojráznejších folklórnych regiónov.

Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve od piatka 12. do nedele 14. júla pootvoria pokladnicu krásnych klenotov domáceho folklóru a tradícií. Ani na tomto, už 54. ročníku festivalu, nemôžu chýbať milí hostia a krajania.

Detva v tieto dni naplno ožije hudbou, spevom, sviatočnou atmosférou a privíta približne 1200 účinkujúcich. Na scéne detvianskeho amfiteátra, ktorá patrí medzi najpôsobivejšie scény v prírode, odznie približne desať scénických programov. Ich základom je najmä tradičná ľudová kultúra stredného Slovenska, jej hudobno-spevné, tanečné prejavy a zvykoslovie. Rok čo rok sa v rámci programu Krajanská nedeľa prezentujú aj folklórne súbory a skupiny Slovákov žijúcich v zahraničí. Tento ročník vzdá poklonu slovenským rodinám. Ako oficiálne kultúrne dedičstvo Slovenska sa predstavia aj jedinečné Podpolianske rozkazovačky. 

Zaujímavé a pestré sprievodné podujatia nájdete aj v kultúrnych zariadeniach mesta či v jeho uliciach. Počas troch festivalových dní Detva poskytne priestor a vytvorí zázemie pre množstvo účinkujúcich a stane sa miestom stretnutí tisícov návštevníkov z celého Slovenska i spoza hraníc. Scénické programy na hlavnom pódiu či na jarmočnej scéne v areáli amfiteátra budú dopĺňať komorné programy, výstavy a sprievodné podujatia. K nim tradične patria Jarmok tradičných ľudových remesiel, obľúbený Krajanský dvor, Dvor u Detvanov, Salaš na Detve, Podpoliansky dvor, Gajdošský dvor, i prezentácia regionálnych výrobkov. V širšom areáli prírodného amfiteátra nebudú počas troch dní chýbať príležitosti pre deti a dospelých, pre skupiny mladých ľudí, aby sa niečo naučili, pohostili sa, aby sa zahrali či kúpili si tradičné ľudové výrobky. Opäť nebude chýbať vyhrávanie heligonkárov, typické rozkazovanie pred muzikou, ako i majstrovstvo drevorezby.

Folklórny festival pod Poľanou patrí medzi najstaršie a najväčšie na Slovensku. Pre návštevníkov 54. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou je v Detve pripravených desať scénických programov na hlavnej scéne prírodného amfiteátra, tucty sprievodných programov a pätnásť výstav. Jarmok tradičných ľudových remesiel na Folklórnych slávnostiach v Detve je živou galériou majstrovstva ľudových remeselníkov, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou festivalu už 28. rok. V tohtoročnom jarmoku remesiel sa znova predstavia desiatky výrobcov. Okrem neho si návštevníci môžu vybrať aj z množstva ďalších sprievodných podujatí. Okrem amfiteátra nimi ožijú Dom kultúry Andreja Sládkoviča, Podpolianske múzeum či Kalvária pri cintoríne.

V tohtoročnom programe slávností folklóru pod Poľanou dostanú veľký priestor podpolianske rozkazovačky. Návštevníci sa na ne môžu tešiť v rovnomennom programe, ktorý sa začne v sobotu 13. júla od 20:15 v cykle Klenoty kultúrneho dedičstva. Obľúbené podpolianske rozkazovačky predstavia už ako nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska. Tento prvok kultúrneho dedičstva Podpoľania koncom roka 2018 pribudol do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Stalo sa tak aj zásluhou Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve a interpretov tohto prvku. S rozkazovačmi sa bude dať stretnúť nielen v samostatnom programe, ale aj v iných programoch. Aj škola spevu a tanca v areáli amfiteátra sa bude venovať základom podpolianskeho rozkazovania pred muzikou a možnosti vyskúšať si takéto prejavy. Samotný festival v piatok večer otvoria rodiny folkloristov s programom Podpolianska pieseň rodiny. Tradičnej rodine je v nedeľu venovaný aj slávnostný záver folklórnych slávností s názvom Spieva celá rodina, spieva celá dedina.

Členovia krajanských súborov a spolkov Slovákov zo zahraničia svojou srdečnou a radostnou prítomnosťou každoročne napĺňajú sviatok folklóru pod Poľanou. Krajanská nedeľa je vždy sviatkom stretnutia Slovákov zídených z rôznych krajín. Jej garantom je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nedeľu od pol druhej popoludní na hlavnej scéne 54. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve vystúpia súbory, skupiny a sólisti Slovákov žijúcich v zahraničí s programom Čaro pastierov. Téma tohtoročnej Krajanskej nedele je naznačená v samotnom názve programu. Zahraniční Slováci, ktorí prichádzajú do Detvy, aby prejavili svoj blízky vzťah k svojmu rodu, pozývajú návštevníkov na program 46. Krajanskej nedele, v ktorom chcú priblížiť zvyky a obyčaje zo života pastierov. Vystúpia v ňom Slováci z Austrálie, Francúzska, Rumunska, Maďarska, Srbska, Česka a Poľska. Krajania si však v areáli amfiteátra pripravili aj pestrú ponuku tradícií, hudby, tanca a jedál.

Po šiestykrát budete mať možnosť navštíviť aj ich Krajanský dvor s bohatou ponukou ľudových výrobkov, ľudových remesiel a tradičných jedál. Počas všetkých troch festivalových dní, od piatku 12. júla do nedele večera 14. júla, pozývajú zahraniční Slováci všetkých návštevníkov do svojho dvora a na jarmočnú scénu, kde pripravili tradičné jedlá, zahrajú, zaspievajú a predvedú ľudové remeselné umenie a zvyky. Návštevníkov vo dvore pohostia dobre, nebude chýbať syr či víno, pečené prasiatko, polesňaky, klobásy, rybací paprikáš, kysáčska sárma, škvarkové bagánike, orechová torta, baraní paprikáš, dolnozemský žitný dezert s medom, krumpľový cukor a ďalšie kulinárske osobitosti. Návštevníkov tu budú hostiť, vítať a zabávať Slováci z Čiernej Hory, Francúzska, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska, Ukrajiny a z amerického štátu Michigan.

Detva, kedysi chudobná vrchárska oblasť, ale s mimoriadne bohatými tradíciami a panenskou prírodou, vstúpila do povedomia širokej verejnosti najmä zásluhou Sládkovičovho Detvana. Mnohé zaujímavosti o Detve, ale i ďalšie, môžu návštevníci Detvy nájsť aj v Podpolianskom múzeu v Detve. To ponúka viacero zaujímavých výstav, medzi inými aj výstavu Tradičné kožuchy a kožušníci, ktorú môžete navštíviť už od 11. júla 2019 a ktorá a potrvá do 31. novembra 2019. Návštevníci môžu vidieť zaujímavé výstavky aj na iných miestach, napríklad prehliadku krojov a odevov na Námestí SNP v Detve inšpirovaných tradíciou Podpoľania. Počas popoludnia prvého festivalového dňa, v piatok 12. júla o 15:00, slávnostnou vernisážou v Kultúrnom dome pri kostole - v Chudobienci otvoria výstavu Zabudnuté dediny. Výstavu venovali obciam Beluj, Klastava a Žibritov.

Z množstva ďalších sprievodných podujatí tohto ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve možno spomenúť napríklad pokračovanie cyklu Instrumentum Excellens. Súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov je tento rok určená výrobcom zvukových hudobných nástrojov, hračiek a zvoncov. Dopĺňa ju tvorivá dielňa a rozhovory o ľudových hudobných nástrojoch. Opäť nebude chýbať obľúbený jarmok tradičných ľudových remesiel, Salaš na Detve, Krajanský dvor, Dvor Detvanov, Dvor gajdošov, majstrovstvo výroby drevených vyrezávaných krížov či vyhrávanie heligonkárov.

Príďte si vychutnať desať scénických programov a desiatky rôznych sprievodných podujatí a výstav tohto ročníka nášho festivalu. Užite si oslavu folklóru, naplnenú hudbou, spevom, tancom, ľudovými remeslami a tradíciami predkov. Aby naše tradície a hodnoty kultúrneho dedičstva nezanikli a boli tu pre radosť a poznanie všetkých.

Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve vznikli v roku 1966. Patria medzi tri najväčšie folklórne festivaly na Slovensku. Organizujú ich mesto Detva v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. K najzaujímavejším počinom detvianskych slávností, ktoré nemajú na Slovensku obdobu, patrí cyklus podujatí orientovaný na oživenie výroby ľudových hudobných nástrojov Instrumentum exccellens. Zvláštnu pozornosť venujú fujare, klenotu UNESCO.

Web: Folklórne slávnosti pod Poľanou

Videogaléria