Festival sakrálneho umenia

Lokalizácia: Košický kraj, Košice

GPS: N48°43'14'' E21°15'29''

Miesto konania: Košice

Termín konania: 11.11.2018 - 25.11.2018

Typ podujatia: náboženské podujatie, TOP podujatie, hudobný festival, koncert, podujatie pre mladých, hudobné podujatie

November sa v Košiciach spája s Festivalom sakrálneho umenia a ním i s oslavou svätej Alžbety, patrónky mesta a košickej gotickej katedrály. V priebehu dvoch týždňov aj tento rok ponúkne pestrú paletu podujatí rôznych žánrov. Prebiehať bude od 11. do 25. novembra.

Jeho 29. ročník sa na jeseň uskutoční ako ekumenická prehliadka sakrálneho umenia v oblasti hudobnej, výtvarnej, dramatickej a filmu s medzinárodnou účasťou v čase oslavy patrónky Košíc, svätej Alžbety Uhorskej a Durínskej v rôznych koncertných sálach, kostoloch, galériách, múzeách a filmových kluboch. Na jednom z koncertov vystúpi 24. novembra v Kunsthalle / Hale umenia šesť speváckych zborov.

Na koncerte, na ktorom sa rôznorodosť spevov jednotlivých cirkví zlieva v jednu oslavu Stvoriteľa, o piatej podvečer vystúpia spevácky zbor Apoštolskej cirkvi Debora, spevácky zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Chválospev, Kňazský zbor Košickej eparchie, spevácky zbor pri maďarskom reformovanom cirkevnom zbore v Košiciach Laudate dominum a Spevácky zbor sv. Faustíny pri kostole Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP. Hosťom večera bude Košický spevácky zbor učiteľov. Magické podujatie s približne 200 účinkujúcimi poteší srdce i dušu všetkých milovníkov zborových a liturgických spevov.

Festival sakrálneho umenia sa za roky svojej existencie stal známym a obľúbeným v Košiciach i v širšom okolí, čoho dôkazom je aj bohatá návštevnosť na jeho podujatiach. V ostatných rokoch sa koncepcia festivalu vyprofilovala tak, že jednotlivé podujatia majú svoju cieľovú skupinu návštevníkov. Žánrovo je program festivalu určený pre všetkých obyvateľov i návštevníkov mesta. Je prehliadkou sakrálneho umenia v oblasti vokálneho umenia, hudby, umeleckého slova, výtvarného umenia a filmu.

Tento festival je ojedinelým podujatím v rámci Slovenska. Už od roku 1990 vytvára priestor pre rozvoj porozumenia, tolerancie a náboženskej znášanlivosti, a to aj prostredníctvom prezentácie domáceho či európskeho sakrálneho umenia v oblasti hudby, spevu, výtvarného umenia i slova. Povznášajúci zážitok, ktorý môžete zažiť len v Košiciach.

Na príprave a realizácii festivalu sa už tradične podieľajú profánne hudobné telesá, väčšie aj menšie hudobné zoskupenia všetkých členov Ekumenického spoločenstva cirkví na území Košíc, ako aj rad kultúrnych inštitúcií v meste. V programe festivalu ani tento rok nechýba obľúbený „Ekumenický koncert", do ktorého sa zapoja spevácke zbory cirkví patriacich do košickej Ekumeny. Hosťom bude Košický spevácky zbor učiteľov.

V rámci festivalu okrem ekumenického koncertu pripravili organizátori aj ekumenickú bohoslužbu, výstavu v spolupráci s K91 v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku a mnohé iné sprievodné aktivity.

Festival sakrálneho umenia je najstarším podujatím, ktoré každoročne pripravujú v Košiciach po novembri 1989, a ojedinelým v rámci Slovenska. Organizuje ho Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta v spolupráci s mestom. Svojou národnostnou a náboženskou rozmanitosťou sa Košice zaradili k mestám s prívlastkom tolerancie a porozumenia. Od nepamäti sú otvoreným mestom, mestom náboženskej znášanlivosti, ku ktorej prispieva aj sakrálny festival. Popri sebe žijú veriaci rôznych kresťanských cirkví, iných vierovyznaní, ale i ľudia bez vyznania. Už viac ako 20 rokov tu pôsobí Ekumenické spoločenstvo, ktoré združuje kresťanské cirkvi a cirkevné spoločenstvá na území Košíc – Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Československá cirkev husitská, Evanjelická cirkev a.v., Gréckokatolícka a Rímskokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Židovská náboženská obec a Teologická fakulta v Košiciach. Preto neodmysliteľnou súčasťou programu festivalu býva aj Ekumenický koncert.

Web: oficiálne stránky mesta

Videogaléria