Festival neprofesionálneho divadla Scénická žatva

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Martin, Martin

GPS: N49°3'55'' E18°55'20''

Miesto konania: Martin

Termín konania: 28.8.2018 - 2.9.2018

Typ podujatia: divadelný festival, TOP podujatie, podujatie pre mladých

Divadelný festival, ktorému niet páru. Skutočná žatva. Vrcholná prehliadka amatérskeho divadla do Martina opäť prinesie aj tvorivé divadelné dielne a koncerty vo festivalovom stane.

Scénická žatva, festival susedského, spolkového, študentského, ľudového, teda obrodeneckého divadla, je skutočnou pastvou pre oči a potravou pre dušu. Celoštátna prehliadka poctivej pôvodnej, domácej, autentickej a nadšenej divadelnej práce oslavuje 96 rokov svojej existencie.

Scénická žatva je najstarším festivalom neprofesionálneho divadla v Európe. Je to prehliadka, ktorá je vyústením práce približne stovky divadelných súbor a jednotlivcov, ktorí sa účastnia postupových okresných, krajských a celoslovenských prehliadok. Tieto postupové prehliadky zahŕňajú rôzne oblasti divadla, nevynímajúc amatérske divadlo dospelých, divadlo dospelých hrajúcich pre deti, divadlo mladých, divadlo poézie, detskú dramatická tvorivosť či umelecký prednes poézie a prózy.

Ako vrcholný festival umeleckého prednesu a amatérskeho divadla vo všetkých oblastiach sa od roku 2004 koná vždy v posledný augustový týždeň. Jeho domovskou scénou je Slovenské komorné divadlo v Martine. Na Scénickej žatve sa udeľuje len jedna cena, a to Cena za tvorivý čin roka. Je to najvýznamnejšie ocenenie tvorby v amatérskom divadle na Slovensku.

Súčasťou Scénickej žatvy budú tradične aj tento rok tvorivé divadelné dielne. Záujemcovia si môžu vybrať z troch možností - Od telesnosti k materiálu a späť, Divadelná kritika a Divadelná fotografia. Dielne budú k dispozícii od 27. do 29. augusta v Slovenskom komornom divadle v Martine.

Príďte si vychutnať prehliadku toho najlepšieho, čo za uplynulý rok pripravili neprofesionálni divadelníci, vyberte sa do metropoly Turca za umením na doskách, ktoré znamenajú svet.

Scénická žatva ako najstarší festival neprofesionálneho divadla v Európe je dôležitým prostriedkom pri zviditeľňovaní slovenského neprofesionálneho divadla a Slovenska v zahraničí. Ambíciou festivalu v budúcich rokoch je podpora vzdelávania v spolupráci so zahraničnými lektormi a taktiež aj vytvorenie priestoru pre konfrontáciu medzi profesionálnym a neprofesionálnym divadlom. Festival by sa mal stať súčasťou aktívnej podpory živej kultúry na Slovensku a taktiež aj jednou z hlavných aktivít v oblasti vzdelávania v neprofesionálnom divadle. Pre rozvoj týchto aktivít sa snažíme do procesu vzdelávania a odborného posudzovania produkcií zapojiť teatrológov, dramaturgov, režisérov, scénografov a kritikov.

Web: Národné osvetové centrum

Videogaléria