Festival Matrioshka

Lokalizácia: Košický kraj, Košice

GPS: N48°42'50'' E21°15'16''

Termín konania: 11.11.2016 - 17.11.2016

Typ podujatia: multižánrový festival

Matrioshka je multižánrový kultúrny festival, ktorého cieľom je priblížiť absurditu a zločinnosť totalitných režimov a pripomenúť si hodnoty 17. novembra 1989. Festival sa koná sedem dní a počas nich sedem jedinečných podujatí.

Každý deň festivalu je venovaný inému žánru, každý inej chuti, ale všetky prepojené sloganom festivalu "Do not let absurdity destroy humanity", vo voľnom preklade "Nedovoľme, aby absurdita zničila či znevážila našu ľudskosť".

Zámerom je obnoviť diskusiu a vytvoriť dialóg venujúci sa téme totality a jej rozdielnych formách a podobách, pomôcť mladej generácii pochopiť dôležitosť kritického myslenia, a tiež prostredníctvom kultúry a umenia šíriť posolstvo nutnosti ochrany demokratického zriadenia a občianskych slobôd.

Zdroj: Návštevnícke centrum Košice

Web: www.matrioshka.sk