Fašiangový Tanečný dom

Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Bratislava I, Bratislava

GPS: N48°8'42'' E17°6'36''

Miesto konania: Bratislava

Termín konania: 30.1.2020 - 31.1.2020

Typ podujatia: Fašiangy, folklórne podujatie, koncert, tanečné podujatie, podujatie pre mladých, hudobné podujatie, TIP, tvorivé dielne

Tá naozajstná fašiangová tancovačka vám v centre Bratislavy zaručene rozprúdi krv. Mladí vekom či duchom, vítaní sú všetci, čo majú radi tradičné tance v novom šate. Súčasťou tohto Tanečného domu bude aj hudobný bonbónik.

Originálnymi tanečnými variáciami vás prevedú odborníci na pohyb, štýlové hranie pod nohy zabezpečí partia vynikajúceho primáša Michala Pagáča. Príďte si zakrepčiť na februárovú tancovačku, čaká vás neobyčajný zážitok. Tento večer sa môžete tešiť aj na špeciálneho fašiangového koncertného hosťa.

Ľudová kultúra sa v ostatných rokoch stáva stále populárnejšou a jej jednotlivé formy si nanovo obľubujú nové generácie ľudí. Spojenie tradícií a pohybu v tanci je jedným z najpútavejších spôsobov ako priblížiť umenie predkov všetkým komu sa tanec páči. Prestížneho ocenenia sa dočkal aj samotný cyklus Tanečný dom občianskeho združenia Dragúni. V roku 2018 ho zapísali do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Tanečný dom je tak oficiálne najlepšia tradičná tancovačka na Slovensku.

Kým vonku bude riadna zima, vnútri bude horúco. Na 4. poschodí bratislavského Obchodného domu Dunaj si vo štvrtok 30. januára môžete vychutnať krásu tancov z Oravy a rumunského Moldavska pod taktovkou tanečných lídrov Alfreda Linckeho and Martiny Lincke, viesť budú aj Gábor Gálik, Klaudia Gálik a ich hostia.

Fašiangy sú obdobím od sviatku Troch kráľov do Popolcovej stredy, ktorou začína štyridsať dňový pôst pred sviatkami Veľkej noci. Pôvod majú v predkresťanských zvykoch a spájajú sa s prelomom zimy a jari. Pôvodne sa v tieto dni naši predkovia lúčili so zimou, spevom a tancom vítali príchod jari. Súčasťou tohto obdobia boli aj zabíjačky a posledné dni fašiangov boli na dedine spojené aj s obchôdzkami po domoch. Fašiangový sprievod tvorili masky s ľudskou podobou, do ktorých sa najčastejšie prezliekali muži. Prítomnosť masiek a voľná zábava dávala možnosť prekročiť zaužívané pravidlá a normy správania sa, mohli sa používať slová a gestá, ktoré bežne spoločnosť netolerovala. Posledné tri dni pred Popolcovou stredou sa nazývajú aj ostatný fašiang, v týchto dňoch vrcholili zábavy a hodovanie.

Tanečný dom vo svojej XVIII. tanečnej sezóne ožije tancami prosta, zajaci a polka zo Zuberca na Orave a tiež dynamickými tancami őves, kezes a kecskés z východorumunského regiónu Moldavsko. Do skoku bude hrať famózna Ľudová hudba Michala Pagáča, súčasťou večera bude aj ojedinelý umelecký zážitok v podobe rodinnej kapely Csángálló. Zažijete sami, ak si to cez fašiangy prídete vyskúšať, poriadne sa zabaviť a dopriať si riadnu porciu úžasných tradícií v neobyčajnom prevedení.

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je súpisom významných prvkov a praktík, ktoré sú uznávané spoločnosťami i jednotlivcami a pretrvávajú v súlade s univerzálnymi princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Tieto prvky sú v súlade s prostredím i historickými podmienkami spoločenstiev, ktorým poskytujú pocit kontinuity a identity, podporujúc tak kultúrnu rozmanitosť i tvorivosť. Zápis prvkov do národného zoznamu je základnou podmienkou pre uchádzanie sa o zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku predstavuje uznanie mimoriadnym programom, projektom a aktivitám, ktoré príkladným spôsobom podporujú ochranu a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva, uznávajú ich spoločnosti, komunity a jednotlivi a pretrvávajú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku je vysokým spoločenským ocenením a zároveň nástrojom na popularizáciu činností, ktoré smerujú ku komplexnej starostlivosti o prvky nehmotného kultúrneho dedičstva. Predstavuje základný stupeň pre výber programov, projektov a aktivít, ktoré najlepšie odrážajú zásady a ciele Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva na medzinárodnej úrovni.

Web: Tanečný dom

Videogaléria