Eva Olexíková: Medzi nebom a zemou

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Trenčín, Trenčín

GPS: N48°53'46'' E18°2'32''

Miesto konania: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne

Termín konania: 11.12.2015 - 31.1.2016

Typ podujatia: výstava

Trenčianska galéria M. A. Bazovského predstaví profilovú tvorbu výtvarníčky Evy Olexíkovej. 

Výstava zachytí interdisciplinárne presahy v rámci techník z kresebnej, maliarskej a fotografickej do textilnej a odevnej (alebo naopak). Vo vzťahu k téme jej dielo charakterizuje zázračno každodennosti, rešpekt k niečomu, čo presahuje náš ľudský rozmer, mnohorozmernosť bytia a alchýmia materiálov...

Eva Olexíková vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave odbor módne návrhárstvo, prof. J. Ťapťuch a odbor voľná maliarska tvorba, prof. D. Fischer (1992 – 1998). Venuje sa grafickému, interiérovému textilnému dizajnu a voľnej maliarskej tvorbe. Základnými atribútmi jej diel sú invenčnosť, odvážne využívanie pozoruhodných farebných zostáv, netradičných materiálov, techník a ich originálnych spojení. Zaujíma ju paralelnosť svetov, štruktúry, vrstvy, fragmenty. Jej maľby sú tajomné, nedopovedané, cez nánosy farieb, tvarov, mikro a makro častíc zaznamenáva stopy svojich myšlienok a predstáv, premenlivosť a nedokonalosť nášho pozemského sveta. Raz sa v nich odrážajú siluety a náznaky ľudských tvárí a figúr, inokedy sú to abstrahované a až mysticky pôsobiace štruktúry, odkazy a znaky.

Vernisáž výstavy sa uskutoční v piatok 11. decembra 2015 v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne.

Zdroj: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne

Web: www.gmab.sk