EURÓPSKE HVIEZDY ─ MIRÓ & COBRA

Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Senec, Hamuliakovo

GPS: N48°2'3'' E17°13'57''

Miesto konania: Bratislava - Čunovo, Danubiana Meulensteen Art Museum

Termín konania: 2.7.2016 - 13.11.2016

Typ podujatia: výstava

Danubiana Meulensteen Art Museum týmto náročným projektom prináša na Slovensko špičkové diela európskej avantgardy, aké sme doteraz mohli obdivovať iba v zahraničí. Európske hviezdy môžu návštevníci výstavy obdivovať od 2. júla až do 13. novembra 2016.

Miró a CoBrA boli súčasťou európskej avantgardyCoBrA ako hnutie a Miró ako umelec. Tým, že ich predstavujeme súčasne, ukazujeme ich umeleckú príbuznosť, ktorá existovala napriek tomu, že Miró nebol s hnutím v úzkom kontakte. Spojením diela Miróa a skupiny CoBrA sa skúma príbuznosť dvoch generácií inovatívnych umelcov.

Joan Miró (1893 – 1983) je jeden z najobľúbenejších svetových umelcov, napriek tomu však ubehlo už takmer šesťdesiat rokov, od uvedenia veľkej výstavy jeho diela v Holandsku. Táto nekonvenčná výstava spája diela od začiatku Miróovho umeleckého vývoja od tridsiatych rokov 20. storočia až po jeho smrť v roku 1983. Zameriava sa na diela v rôznych disciplínach a na experimentovanie s materiálmi. Vystavené sú maliarske i sochárske diela, kresby, grafika, tapisérie i originálna ilustrovaná kniha, ktoré dokladajú originálnosť umeleckej koncepcie i výtvarné novátorstvo. Výstavná kolekcia je zostavená z pôžičiek zo zbierky rodiny umelca, z Nadácie Miró v Palme de Mallorca a zo zbierky Meulensteen. Mnohé z týchto diel majú na Slovensku svoju premiéru. Súčasťou prezentácie je aj rekonštrukcia umelcovho ateliéru v Palme de Mallorca inštalovaná v novej časti Danubiany.Po druhej svetovej vojne dielo tohto španielskeho majstra ukázalo cestu vpred novej generácii experimentálnych umelcov. Výstava predstaví aj široký výber Miróových neskorších diel, mnohé z nich sú verejnosti menej známe. Mnohé z týchto diel vznikli v ateliéri Sert na Malorke, v ktorom od roku 1956 popustil uzdu svojim experimentom.

Medzinárodná spolupráca experimentujúcich umelcov skupiny CoBrA vznikla v Paríži v roku 1948. Jej členovia vyzývali k novému ľudovému umeniu, ktoré by malo korene v skúsenostiach z každodenného života. Vieme si len ťažko predstaviť, že keď Appel, Constant a Corneille študovali na Rijksakademie v Amsterdame, povedali im, že Matisse bol len dekoratér a van Gogh nevedel maľovať. Napriek tomu sa títo mladí umelci zaujímali najmä o inovátorov v modernom umení. Už od tridsiatych rokov 20. storočia dánski avantgardní umelci podrobne skúmali dielo Paula Kleea a Joana Miróa. Spájali Miróov poetický vesmír s autentickou a slobodnou formou vyjadrovania.

Miró aj členovia zoskupenia CoBrA sa považovali za umelcov vytvárajúcich mýty
. Pretransformovali škálu a význam prvkov, aby vytvorili iný rozmer. Dali zvieratám ľudskú podobu a opakujúce sa symboly, ako žena, vták, nebeské telesá, rebrík a had poukazovali na inú sféru. Miró a CoBrA čerpali z rovnakých zdrojov, medzi iným z prehistórie, ľudového umenia a populárnej kultúry.

Pozornosť sa sústreďuje na umelecko-historický vzťah, ako aj na umeleckú príbuznosť medzi dielom Miróa a dielami umelcov v zoskupení CoBrA
, Pierra Alechinského, Karla Appela, Eugèna Brandsa, Constanta, Corneilla, Henryho Heerupa, Roberta Jacobsena, Asgera Jorna, Luceberta, Carla-Henninga Pedersena, Antona Rooskensa, Shinkichi Tajiriho a Thea Wolvecampa.

Európske hviezdy sú aj na FB

Zdroj: Danubiana Meulensteen Art Museum

Web: www.danubiana.sk