EURO<26

Preukazy s licenciou EURO<26 sú určené všetkým mladým ľuďom do 26 rokov. Ponúkajú využívanie viac ako 50 tisíc zliav a výhod na Slovensku a v 38 európskych krajinách v obľúbených kategóriách ako sú cestovanie a poistenie, obchody a služby, stravovanie, šport a zábava, vzdelávanie a ďalšie. 

Okrem celoročných zliav sú pripravené pre držiteľov preukazov EURO<26 výhodné mesačné akcie a pravidelné súťaže na www.euro26.sk niekoľkokrát v roku. Preukaz platí od jeho vystavenia jeden rok, maximálne do dňa pred dovŕšením 27. narodenín, členský poplatok za vystavenie preukazu je 10 €.

S preukazom
JUNIOR RAILPLUS EURO<26 môže jeho držiteľ využívať okrem celej siete EURO<26 zliav aj výhodné cestovanie vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko v rámci SR i zľavu z medzinárodného cestovného do 25-tich krajín Európy. Tento preukaz s licenciou EURO<26 platí od jeho vystavenia jeden rok, maximálne do dňa pred dovŕšením 26. narodenín, členský poplatok za vystavenie preukazu je 16,50 €.

Preukazy EURO<26 a JUNIOR RAILPLUS EURO<26 si môžete zakúpiť v pohodlí domova online na www.euro26.sk v sekcii „Získaj preukaz on-line“ alebo zakúpením osobne na pobočkách našich predajcov, ktorých zoznam nájdete na www.euro26.sk v sekcii „Predajné miesta“.

Zdroj: CKM SYTS

Web: www.euro26.sk