Etnofolk

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Považská Bystrica, Považská Bystrica

GPS: N49°6'50'' E18°26'45''

Miesto konania: výstavná miestnosť Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici

Termín konania: 14.12.2015 - 31.3.2016

Typ podujatia: výstava

Výstava prezentuje kultúrne dedičstvo 4 stredoeurópskych krajín – Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Slovinska.

Výstavu zrealizovali považskobystrickí múzejníci spolu s Ústavom etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Sprístupnenie výstavy
sú urobené formou komentovanej prehliadky, spolu s on-line prehliadkou internetového portálu etnofolk.eu pre študentov Strednej priemyselnej školy. 

Okrem 10 banerov ponúka výstava Etnofolk aj 3D-ukážky zo zbierkového fondu Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. Pri vstupe do miestnosti je nainštalovaná imitácia časti tradičnej izby našich predkov. Téma ľudového stravovania je prezentovaná prostredníctvom dobových jedálenských súprav. V sklených vitrínach pri baneroch zasa nájdu návštevníci ukážky rôznych betlehemov, rozmanité sakrálne predmety ako súčasť ľudovej zbožnosti našich predkov, či ukážku ženského ľudového kroja zo Zliechova. Počas prehliadky výstavy majú návštevníci možnosť aj online-prehliadky internetového portálu etnofolk.eu.

Ľudová kultúra dnes už nie je súčasťou každodenného života, jednotlivé prvky tradičnej kultúry postupne strácajú svoj praktický význam a prestávajú plniť svoje pôvodné funkcie. Iné časti sa postupne transformujú a prispôsobujú súčasnému modernému človeku. Dnešný človek vníma vlastnú kultúru inak ako jeho predkovia, etnický rozmer ľudovej kultúry sa často stráca. S postupným šírením globalizácie sa tak objavila potreba chrániť dedičstvo predchádzajúcich generácií. Uchovávanie a pestovanie kultúrneho dedičstva je dôležitou výzvou pre súčasné spoločnosti, pretože stelesňuje kontinuitu ich historického vývoja a predstavuje zdroj hodnôt, ktoré spájajú minulosť, súčasnosť a budúcnosť do súvislého a pochopiteľného celku. Európske národy tak odvodzujú veľkú časť svojej identity práve z dedičstva ľudovej kultúry.

Portál ETNOFOLK ako výstup projektu „Preservation and Enhacement of Folk Culture Heritage in Central Europe“ je unikátnym zdrojom informácií o ľudovej kultúre v strednej Európe, jej ochrane a možnostiach využitia pre vzdelávanie, turistický ruch a ďalšie oblasti. Je to bohatý zdroj atraktívnych a užitočných informácií o kultúrnom dedičstve ľudovej kultúry krajín strednej Európy. Informácie z portálu ETNOFOLK sú určené predovšetkým výskumným pracovníkom, učiteľom, študentom, muzeologickým pracovníkom, architektom, podnikateľom, miestnym a regionálnym politikom, ale aj všetkým kreatívnym jedincom so záujmom o ľudovú kultúru. Vzhľadom na zapojenie partnerov zo štyroch krajín je portál koncipovaný ako viacjazyčný. Znalostná báza je doplnená možnosťou automatických prekladov. Hlavnými cieľovými skupinami portálu sú turisti, odborníci a podnikatelia.

Autor: Mgr. Petronela Rágulová, PhD.

Zdroj: Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Web: http://www.muzeumpb.sk/