Časť oporného múru nad hlavným vchodom

Basic facts

  • Source: KIC Trenčín

Links