Medzinárodný festival krojovaných bábik

Basic facts

  • Author: Juraj Švedlár
  • Source: SÚZ - informačná kancelária Levoča

Links