Banícka krčma, Špania Dolina

Basic facts

  • Source: SACR

Links