Trasu označuje čierna veža s tromi oknami na žltom podklade

Basic facts

  • Source: SACR

Links