Pred rekonštrukciou – vnútorné nádvorie (2009)

Basic facts

  • Source: Hotel The Grand Vígľaš

Links