Dušičkové Čachtické podzemie

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Nové Mesto nad Váhom, Čachtice

GPS: N48°43'2'' E17°47'7''

Miesto konania: Čachtické podzemie

Termín konania: 29.10.2016 - 1.11.2016

Typ podujatia: iné podujatie

Naposledy v tomto roku bude otvorené Čachtické podzemie v sobotu 29.-30. októbra a 1. novembra 2016Všade tma, len tiché svetlo sviec v sprievode tajomstiev a spomienka na obete "Krvavej grófky" v tajomnom prostredí podzemných pivníc. Príďte i vy ... precítiť, podumať a zapáliť sviecu.

"Ticho, ticho, dcéra má! ani nehni očkama.
Kto sa bojí, neobstojí; len si hor a len si blč,
a ty, dcéra moja, mlč! Hľa! vidíš? už plameň tam;
ešte búrka príde k nám."

K básni Krížne cesty má Botto v Spevoch 1880, str. 223 túto poznámku: „Čachtická pani bola Alžbeta rodená Bátoryčka, manželka grófa Nádaždyho z Čachtíc (Csejte) v Nitrianskej stolici. Táto žena márnomyselná a ukrutná dala povraždiť do 600 mladých dievčat, v jejichžto teplej krvi sa kúpavala, mysliac, dľa povery veku, že takto zachová krásu svoju a vnady mladosti; až konečne pri skutku dolapil ju palatín Juraj Thurzo a odsúdil ju k doživotnému žaláru roku 1611.“

Zdroj: Čachtické podzemie

Web: Viac informácií