Dotyk krásy

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Štiavnica, Banská Štiavnica

GPS: N48°27'30'' E18°53'46''

Miesto konania: Banská Štiavnica

Termín konania: 9.3.2018 - 11.3.2018

Typ podujatia: náboženské podujatie, hudobný festival, filmový festival, koncert, prednáška, podujatie pre mladých, hudobné podujatie, TIP, tvorivé dielne

Aj sakrálna téma vyžaduje výraz, ktorý bude komunikatívny a súčasný. Svojou trochou k tomuto tvrdeniu prispeje ďalší ročník stretnutia, ktoré sa uskutoční v Banskej Štiavnici od 9. do 11. marca.

Počas víkendu sa môžete tešiť na zaujímavé prednášky a rôzne workshopy pod vedením profesionálnych umelcov v oblastiach ako slovo, hudba, film, divadlo, svetlo v architektúre, modrotlač či textilno-tkaná miniatúra. Podujatie so začiatkom v Kultúrnom centre Banskej Štiavnice tiež prinesie koncerty, premietanie filmov i bohoslužby na viacerých miestach slávneho banského mesta.

Koncert na piatkový večer si so svojou skupinou pripravila speváčka, klaviristka a skladateľka Katarína Máliková. S prednáškami prídu literárna vedkyňa, kritička a vysokoškolská pedagogička Jana Juhasová s témou "Od symbolu k latencii. Aktuálne tendencie v spirituálnej poézii" a Sérgio Dias Branco s témou "Nádhera viery: Recenzia filmov Lurdy (2009) a Ja, Daniel Blake (2016)". Karol Gregor predstaví "Svetlo v architektúre".

V hudobnom workshope známa  slovenská skladateľka a klaviristka Ľubica Čekovská Malachovská v cirkevnej základnej škole svätého Františka prevedie nahrávkami svojej filmovej i vážnej tvorby, filmový workshop univerzitného filmového pedagóga Sérgia Diasa Branca v Kammerhofe sa bude venovať nádeji a filmu Fuocoammare. V divadelnom workshope s režisérom Marekom Mokošom sa bude pracovať na sebe a na vlastnom vnímaní vnútra a tela, nástrojmi sa tak stanú telo, hlas, emócie a pocity.

Na workshopoch haiku, pravidiel najčistejšej japonskej poézie zo sedemnásteho storočia, dostanú účastníci pod vedením literárnej kurátorky Evy Urbanovej s kolektívom možnosť priučiť sa tomuto umeniu a tvorivá dielňa modrotlačiara Petra Trnku vovedie účastníkov do umenia dávnych techník modrotlače. Ťažiskom workshopu s architektom Karolom Gregom bude prirodzené svetlo ako súčasť architektonického priestoru. Po vstupnej prednáške bude mať osadenstvo možnosť realizácie prostredníctvom modelu na túto tému. Dielňa textilno-tkanej miniatúry Zuzany Pekárovej sa zameria na vytváranie miniatúrnych obrazcov použitím textilného materiálu na malých maliarskych plátnach, drevených rámoch alebo inom spevnenom podklade.

Umenie je priestor zrozumiteľný každému človeku, je jednou z dôležitých rovín ľudskej skúsenosti a komplexného poznania popri vede a viere. Je priestorom pre dialóg a porozumenie ľudí, ktorí môžu na prvý pohľad pôsobiť protichodne, ale práve cez umenie nachádzajú k sebe cestu. Preto je stretnutie Dotyk krásy, hoci nesené duchovným a náboženským rozmerom, otvorené pre každého človeka úprimne hľadajúceho pravdu, dobro a krásu, pre dialóg veriacich i neveriacich, ktorí sa môžu vzájomne obohatiť.

Každý ročník Dotyku krásy je na vybranú tému. Z posledných ročníkov možno spomenúť témy napr. Hlbina hlbine sa ozýva, Ticho, Jednoduchá až po korienky vlasov. Dotyk krásy začína obvykle v piatok podvečer a končí v nedeľu na obed. Obsahuje prednášky k príslušnej téme z teórie a dejín umenia, tematickú prácu v tvorivých dielňach pod vedením profesionálnych umelcov (napríklad maľba, hlina, hudba, fotografia, film), spoločné zdieľanie tvorby, výstavy, prezentácie, koncert i duchovný program.

Dotyk krásy vznikol uprostred slovenskej dominikánskej rodiny, ktorá si uvedomuje svoje poslanie vytvárať priestor pre krásu a umenie v živote človeka a aj takýmto spôsobom mu ponúknuť nové, až transcendentné horizonty. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v užšom kruhu členov dominikánskej rehole v roku 2007 v Košiciach. Ďalšie stretnutia, ktoré boli aj vo Zvolene a Banskej Štiavnici, sa postupne otvárali stále širšiemu spektru záujemcov a ustálili sa okolo 18. februára – spomienky na blahoslaveného Fra Angelica (1395–1455), dominikána a významného predstaviteľa rannej talianskej renesancie, patróna umelcov.

Web: Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy

Videogaléria