Domická cyklotúra (Slovenský kras)

Lokalizácia: Košický kraj, okres Rožňava, Gemerská Hôrka

GPS: N48°32'10'' E20°22'7''

Gemerská Hôrka - Plešivec - Domica - Kečovo - Silická Brezová - Plešivec - Gombasecká jaskyňa - Silica (44 km)

Poloha: Slovenský kras
Región: Gemerský

Východiskový bod: Gemerská Hôrka, zastávka SAD, parkovisko, okres Rožňava.
Cieľový bod: Silica, zastávka SAD, parkovisko, okres Rožňava.

Trasa: Gemerská Hôrka - Plešivec (3 km) - Domica (8,5 km) - Kečovo (4 km) - Silická Brezová (6 km) - Plešivec (8,5 km) - Gombasecká jaskyňa (6 km) - Silica (8 km)
Mapa: Tatry - Spiš - Zamagurie, 1:100 000 (list 3), VKÚ a. s., Harmanec.

Opis trasy: Zaujímavá, ale náročná trasa s pomerne členitým profilom. 
Trasa umožňuje navštíviť jaskyňu Domica a Gombaseckú jaskyňu (zapísané v Zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO). Pokračuje cez Národný park Slovenský kras, v priamom dotyku s krasovými javmi Silickej planiny. Nakoniec sa vracia do údolia rieky Slaná a ním pokračuje ku Gombaseckej jaskyni. V závere sa dostávame opäť do prostredia najrozsiahlejšej planiny Slovenského krasu - Silickej planiny a krátka pešia túra (30 min. aj s návratom) po žltej značke nás zavedie ku jaskyni Silická ľadnica (verejnosti neprístupná).

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama