Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2015 - Reč pamiatok

Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Pezinok, Modra

GPS: N48°20'4'' E17°18'26''

Miesto konania: Mesto Modra

Termín konania: 11.9.2015 - 13.9.2015

Typ podujatia: iné podujatie

Mesto Modra bude v dňoch 11. - 13. septembra 2015 hostiteľom slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) a do tohto podujatia sa zapojí už po štvrtýkrát. Pripravovaný ročník bude jedinečný obohatením programu o oslavu osobnosti Ľudovíta Štúra.

Cieľom podujatia je otvorenie a oživenie miestnych kultúrnych pamiatok i nehmotného kultúrneho dedičstva. V spolupráci s miestnymi komunitami pripomína program DEKD význam ochrany a obnovy pamiatok a ich nezastupiteľnú úlohu pri vytváraní vzťahu obyvateľov k miestu, kde žijú. Program sa zameriava na mesto, jeho architektúru, kultúrne pamiatky a osobnosti, ktoré v ňom pôsobili. Modra na niekoľko dní ožije sprievodnými aktivitami, ktoré priblížia jej obyvateľom i návštevníkom naše spoločné kultúrne dedičstvo.

Tohtoročný program DEKD v Modre sa nesie aj v znamení spolupráce so združeniami a miestnymi aktivistami, ktorí dlhodobo obnovujú pamiatky v meste. V programe vyzdvihujeme miestne komunity a nezastupiteľnú úlohu, ktorú zastávajú pri obnove pamiatok v meste.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú významným celoeurópskym podujatím – organizuje ich Rada Európy a Európska Komisia. Podujatie upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 50 účastníckych štátoch. Slovenská republika sa pripojila k organizátorom DEKD v roku 1993. Koordinátorom podujatia je od roku 2010 Združenie historických miest a obcí SR. DEKD budú slávnostne otvorené 11. septembra 2015 v Modre.

Podrobný program podujatia nájdete v Súboroch na stiahnutie.

Zdroj: Mesto Modra

Web: www.modra.sk