Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Nadšenci kultúrnych pamiatok, zbystrite pozornosť. Od 8. do 21. septembra 2014 sú na celom Slovensku sprístupnené aj objekty, ktoré sú pre verejnosť väčšinou uzavreté alebo slúžia na iné než kultúrno-poznávacie účely.

V bežne navštevovaných pamiatkach, múzeách a galériách sa organizujú špeciálne akcie. Súčasťou podujatia sú aj rôzne prednášky, semináre, konferencie, výstavy, mestské slávnosti, koncerty, tvorivé dielne a iné kultúrne podujatia.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou Komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 49 účastníckych štátoch.

Zdroj: Združenie historických miest a obcí SR

Web: Pozrite si kompletný katalóg podujatí 2014