Detské prehliadky na Bojnickom zámku

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Prievidza, Bojnice

GPS: N48°46'45'' E18°34'37''

Miesto konania: Bojnický zámok

Termín konania: 1.7.2016 - 31.8.2016

Typ podujatia: historické podujatie, podujatie pre deti

Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice prináša detským návštevníkom Bojnického zámku príležitosť spoznávať históriu zábavnou formou. Počas letných prázdnin tak spoločne s rodičmi a priateľmi môžu získavať nové poznatky a zážitky.

Mladším deťom je určený „Čarovný príbeh pána Bartolomeja“. Lektorka v historickom kostýme si pri prehliadke zámkom na pomoc berie veselú bábku na ruku - mapetku. Táto predstavuje pána Bartolomeja, ktorý na zámku prežil dlhé stáročia a bol svedkom mnohých udalostí. Pravidelne pomáha deťom odhaľovať jednotlivé miestnosti, dávnych obyvateľov zámku a každodenný život v minulosti.

Bartolomej postupne deťom odkrýva tajomstvá minulosti. Spoločne sa dozvedajú o hrách a zábave v minulosti, nazerajú do tajov práce maliarov, ktorí maľovali obrazy na zámku, skúšajú, ako sa v minulosti varilo, učia sa, ako sa v zámku kúrilo a prečo obyvatelia zámku spávali na vysokých posteliach. Pre lepšie zapamätanie si videného a počutého, si deti mnoho činnosti skúšajú na vlastnej koži v simulovaných hrách.

Pre staršie deti sú určené prehliadky pod názvom „Hra na minulosť“. Detskí návštevníci spoznávajú zámok a jeho bývalých majiteľov vďaka slúžke Betke. Betka slúžila v zámku dlhé roky. Dnes je jediným svedkom príbehov z minulosti. Práve vo chvíli, keď sa chystá upratať do veže cestovné kufre bývalých majiteľov zámku, stretne na nádvorí skupinku detí čakajúcich na prehliadku. Poprosí ich o pomoc a za odmenu im sľúbi, že ich zámkom prevedie osobne. Deti s detskými kufríkmi v rukách teda spoločne so slúžkou Betkou vstupujú do zámku. Cestou počúvajú o zámku a jeho minulosti a spoznávajú bývalých obyvateľom zámku.

Informácie ale deti nezískavajú len od Betky. Indície sú ukryté predovšetkým v kufríkoch bývalých majiteľov. Vďaka ich osobným veciam je možné sa o nich dozvedieť mnoho. O maliarovi vypovedia jeho štetce, o jeho diele ústrižok z novín o krádeži jeho obrazov. O poslednom majiteľovi zámku veľa napovedia súpisy jeho umeleckých diel, nákresy francúzskych zámkov či jeho suveníry zo vzdialených krajín. O láske grófa Pálfiho a mladej francúzskej kontesy najlepšie porozprávajú v kufríkoch ukryté listy, ktoré si medzi sebou vymieňali. Veľakrát je potrebné poriadne premýšľať, hľadať indície, spájať ich a objavovať súvislosti. Vďaka vlastnej angažovanosti, premýšľaniu a pochopenie kontextu si detskí návštevníci získané poznatky lepšie zapamätajú a bude pre nich jednoduchšie ich v budúcnosti využiť.

Detských prehliadok sa návštevníci Bojnického zámku môžu zúčastniť počas letných prázdnin každý pracovný deň. „Čarovný príbeh pána Bartolomeja“ sa začína písať vždy o 11:00 h a „Hra sa minulosť“ čaká na hráčov o 14:00 h.

Zdroj: SNM - Múzeum Bojnice

Web: Viac informácií