Detské prehliadky Bojnického zámku

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Prievidza, Bojnice

GPS: N48°46'49'' E18°34'39''

Miesto konania: Bojnický zámok

Termín konania: 1.7.2015 - 31.8.2015

Typ podujatia: podujatie pre deti

Počas letných prázdnin sú pripravené prehliadky Bojnického zámku pre tie najmenšie deti i pre školákov. Sprevádzať Vás bude pán Bartolomej aj slúžka Betka.  

Prehliadka zámku pre deti materských škôl pod názvom - Čarovný príbeh pána Bartolomeja. Prechádzka expozíciou múzea v spoločnosti pána Bartolomeja, ktorý detským návštevníkom predstaví život v zámku v minulosti. Na príbehu malej slečny Agnes Turzovej spoločne s deťmi porovnáva život v období renesancie a v súčasnosti.
Termín: júl - august, pondelok až piatok o 11:00 h.
Trvanie programu: 75 min.
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 20 - 30
Cena 1 dieťa: 3,50 €
Program je možné po úprave realizovať aj pre základné školy (1. až 3. ročník).

Prehliadka zámku pre deti 4. a 5. ročníka ZŠ pod názvom - Hra na minulosť. Prehliadka expozície, počas ktorej slúžka Betka za pomoci starých zabudnutých kufríkov pomáha deťom odhaľovať minulosť a spoznávať bývalých majiteľov zámku.
Termín: júl - august, pondelok až piatok o 14:00 h.
Trvanie programu: 75 min.
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 30 - 40. Nadväzuje na učebné osnovy: vlastiveda, dejepis
Cena 1 dieťa: 3,50 €

Programy je potrebné si objednať min. 3 dni vopred.

Zdroj: SNM - Múzeum Bojnice

Web: www.bojnicecastle.sk