Desatoro o gajdách

Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Trnava, Dolná Krupá

GPS: N48°28'60'' E17°32'60''

Termín konania: 23.5.2014 - 1.4.2015

Typ podujatia: výstava

Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum v spolupráci so Slovenskou poštou, A.S. Pofis a Poštovou bankou pripravilo výstavu o prekrásnom ľudovom hudobnom nástroji – o gajdách

Gajdy ako jedinečný archaický hudobný nástroj majú dôležité postavenie medzi hudobnými nástrojmi z hľadiska pôvodu, rozšírenia i funkcie. Sú jedinečné svojimi výraznými akustickými osobitosťami podmienenými špecifikami interpretácie a zvláštnou farbou zvuku, ktorá je hráčmi vedome využívaná.
Gajdy boli a sú nástrojom zabúdaným i znovuobjavovaným, no napriek tomu zostali jedným z obľúbených nástrojov ľudovej hudby, u nás tvoria súčasť roľníckej a pastierskej kultúry. 

Výstava ponúka rôzne typy tohto ľudového hudobného nástroja a jeho súčasti so zbierok Hudobného múzea, dopĺňa tému formou textov, fotopanelov a predmetov ľudovej výroby zdobených rôznymi vyobrazeniami gájd i gajdošov.

Výstava vznikla pri príležitosti zápisu gájd do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a spolu s ňou bude uvedená aj nová poštová známka Trojhlasné gajdy, v rámci emisie EURÓPA 2014 – Národné hudobné nástroje. 

Výstava bude verejnosti sprístupnená od 23. mája 2014 a bude trvať do apríla 2015.

Zdroj: SNM

Web: www.snm.sk