Deň otvorených dverí v Arboréte Mlyňany

Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Zlaté Moravce, Vieska nad Žitavou

GPS: N48°19'18'' E18°22'9''

Miesto konania: Arborétum Mlyňany

Termín konania: 11.11.2016

Typ podujatia: iné podujatie

Arborétum Mlyňany otvorí 11. novembra bezplatne svoje brány pre všetkých ľudí. Bude sa totiž konať Deň otvorených dverí, počas ktorého môžu návštevníci absolvovať exkurzie po náučných chodníkoch arboréta pod vedením odborných sprievodcov a využiť môžu aj poradenskú činnosť.

Aktivity pre verejnosť počas Dňa otvorených dverí budú v čase od 09:00 do 14:00 h:

- exkurzie po náučných chodníkoch Arboréta Mlyňany SAV pod vedením odborných sprievodcov pre návštevníkov Arboréta Mlyňany SAV (exkurzie budú začínať o 10:00, 12:00 a 14:00 h, v prípade záujmu je potrebné nahlásiť sa na vrátnici AM SAV najneskôr 30 min. pred začatím prehliadky)
- poradenská činnosť (informácie budú podávané v Okrasných škôlkach, resp. v predajni drevín Arboréta Mlyňany SAV)
- v priestoroch kaštieľa Arboréta Mlyňany SAV si návštevníci budú môcť pozrieť pamätnú izbu zakladateľa Arboréta Mlyňany - Dr. Štefana Ambrózy – Migazziho, spojenú s ukážkami jeho odborných publikácií a posterové prezentácie propagujúce rôznorodú činnosť pracoviska

Zdroj: Arborétum Mlyňany

Web: www.arboretum.sav.sk