Dedičstvo Karola Veľkého

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'32'' E17°6'1''

Miesto konania: Bratislava, Bratislavský hrad

Termín konania: 16.6.2016 - 16.10.2016

Typ podujatia: výstava

Výstava Dedičstvo Karola Veľkého nadväzuje na projekt Kolísky európskej kultúry, ktorý bol udelený v rámci programu Kultúra 2007-2013. Putovný projekt vo štvrtok, 16. júna "doputoval" na Bratislavský hrad.

Pred dvoma rokmi historické kalendáre zaznamenali 1 200. výročie úmrtia kráľa Frankov a cisára Západu Karola Veľkého (28. januára 814). U nás si výročie Karola Veľkého nikto nepripomínal, ale v Nemecku i Belgicku mu bola venovaná značná pozornosť. Po celý rok 2014 boli usporadúvané výpravné výstavy a konferencie, najmä v jeho obľúbenej rezidencii v Aachene. Európska komisia pripravila v súvislosti s výročím projekt Kolísky európskej kultúry (Cradles of European Culture), v rámci ktorého vznikla výstava Dedičstvo Karola Veľkého.

Výstava je na jednej strane zameraná na obdobie európskeho včasného stredoveku, ako na obdobie, kedy vzniká súčasná Európa. Zároveň sa snaží primäť návštevníka k zamysleniu nad tým, čo nás s tak dávnym obdobím spája. Na strane druhej sa snaží predstaviť kultúrne dedičstvo a bohatstvo ako niečo aktuálne, o čo sa nestačí len starať. Je výzvou k diskusii, ktorá dáva minulosti súčasný zmysel, pričom sa sústreďuje na vzájomné pôsobenie pamäte, identity a miesta. Hlavnou metódou spracovania jednotlivých častí výstavy je aplikácia konceptu „jednoty v rozmanitosti“, ktorý sa stal mottom Európskej únie a bol do európskych dokumentov začlenený tzv. Rímskou zmluvou v roku 2004. Návštevník sa tak sám môže zamyslieť nad tým, čo máme pri vnímaní histórie a kultúrneho dedičstva spoločné a v čom môžeme nájsť odlišnosti medzi jednotlivými regiónmi a lokálnymi kultúrami.

Zvláštna pozornosť je venovaná strednej Európe, menovite územiu Slovenska. Pre potreby bratislavskej výstavy bola spracovaná časť venovaná Nitriansku, ktoré je tu vnímané v širších stredoeurópskych a európskych súvislostiach.

Na výstavu boli zapožičané predmety od domácich i zahraničných inštitúcií. Exponáty prišli z Holandska, Nemecka, Talianska, Českej republiky, Slovinska, Chorvátska a Maďarska. Väčšina z nich je na Slovensku po prvýkrát. Rovnako i exponáty zo slovenských zbierok predstavujú unikátnu kolekciu. K najväčším lákadlám patrí kolekcia nálezov z Nitrianska z obdobia 9.-10. storočia, kolekcia hrobových výbav z lokality Gradišče nad Bašeljem v Slovinsku alebo z Biskupija Crkvina v Chorvátsku, ďalej exponáty z Ingelheimu a Nijmegen ale i mozaiky z Ravenny.

Výstava, ktorá potrvá až do 16. októbra ukazuje, že sme neoddeliteľnou súčasťou Európy od čias včasného stredoveku aj my.

Zdroj: Slovenské národné múzeum

Web: www.snm.sk