Vitrážové okná v synagóge

Grundinformationen

  • Quelle: MsÚ Trenčín

Links