Sv. Benedikt odovzdaný do vôle Božej

Grundinformationen

  • Quelle: KIC Trenčín

Links