Časť oporného múru nad hlavným vchodom

Grundinformationen

  • Quelle: KIC Trenčín

Links