Gotická kaplnka v Spišskom Štvrtku

Grundinformationen

  • Quelle: Kláštor minoritov a farský úrad Spišský Štvrtok

Links