Národopisná expozícia v prírode - skanzen v Starej Ľubovni

Grundinformationen

  • Autor: Daniel Kollár
  • Quelle: Vydavateľstvo DAJAMA

Links