Umelecko-historická expozícia, izba Márie Terézie

Grundinformationen

  • Autor: Z. Petrová

Links