Umelecko-historická expozícia, čínska izba

Grundinformationen

  • Autor: Z. Petrová

Links